• Monu - TRE

    Torba Borba

    Innowacja Torba Borba jest skierowana do osób starszych, mających trudności w samodzielnym robieniu zakupów. Użytkowanie opiera się na współdzieleniu w mikrospołeczności. Projekt realizowany w ramach Generatora Innowacji Sieci Wsparcia.

    Bieżące informacje: https://www.facebook.com/innowacjatorbaborba

    Biblioteka SCEK

Zdjęcie Ernest Wińczyk

Zdjęcie Ernest Wińczyk

Zdjęcie Ernest Wińczyk