• Algator

    Zielnik

    Zamknięte w szkle rośliny są lepiej widoczne i trwałe (najstarszy “zamknięty ogród” ma 40 lat). Po ustabilizowaniu się wilgotności, roślina mająca dostęp do światła sama zaspokaja swoje procesy życiowe. Woda, w której są umieszczone szklane probówki działa jak soczewka, dzięki czemu jeszcze lepiej możemy przyjrzeć sie zamkniętym w nich obiektom. Prezentowane dzikie rośliny jadalne, to często tępione chwasty, których walorów i historii nie znamy, mój projekt pozwala je docenić. Zielnik powstał dzięki współpracy z rzemieślnikami z firmy Gomar, zajmującymi się produkcją szkła laboratoryjnego. Technolgia, w jakiej pracuje zakład to spawanie rur ze szkła sodowego. Właściwością produkowanych narzędzi jest ich unoszenie się w płynie. Projekt zorganizowany przez Muzeum Warszawskiej Pragi wykonany w Eksperymentalnej Pracowni Drewna na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie.
    Monu - TRE