• Algator - bioreaktor do hodowli alg

  Zielnik

  Zamknięte w szkle rośliny są lepiej widoczne i trwałe (najstarszy “zamknięty ogród” ma 40 lat). Po ustabilizowaniu się wilgotności, roślina mająca dostęp do światła sama zaspokaja swoje procesy życiowe. Woda, w której są umieszczone szklane probówki działa jak soczewka, dzięki czemu jeszcze lepiej możemy przyjrzeć sie zamkniętym w nich obiektom. Prezentowane dzikie rośliny jadalne, to często tępione chwasty, których walorów i historii nie znamy, mój projekt pozwala je docenić. Zielnik powstał dzięki współpracy z rzemieślnikami z firmy Gomar, zajmującymi się produkcją szkła laboratoryjnego. Technolgia, w jakiej pracuje zakład to spawanie rur ze szkła sodowego. Właściwością produkowanych narzędzi jest ich unoszenie się w płynie.

  _

  The object is the result of cooperation with a craft workshop producing technical and laboratory glass accessories. Herbarium is an object which exposes herbs. Wild, edible plants, often underestimated and treated as weed are placed in glass tubes. Different contexts show their fragile beauty. The water in which glass tubes are placed acts as a lens.

  Project organized by The Praga Museum of Warsaw in cooperation with Design Faculty Warsaw

  Designed with crafsmans from


  Exhibitet at: Praga in pattern. Designing with crafts at The Praga Museum of Warsaw and Łódź Design Festival
  Monu